Externí ilustrační materiály:
Použitý fotografický materiál částečně pochází z databází fotografií PhotoCase a Fotolia. Další informace naleznete na webech http://www.PhotoCase.com a http://de.fotolia.com/.
 
Odpovědnost:
Společnost Felina GmbH provádí pečlivý výzkum a vyvíjí veškeré úsilí k zajištění toho, aby na svých webových stránkách zveřejňovala pouze informace, které jsou úplné a správné. Společnost Felina GmbH však nepřebírá žádnou záruku ani odpovědnost za úplnost, aktuálnost, kvalitu a správnost těchto informací. Použití těchto informací spočívá výhradně na odpovědnosti uživatele.
 
Použití:
Veškerý obsah včetně všech textů, obrázků, grafiky, vzorů, ikon, videí apod. na webových stránkách společnosti Felina GmbH je chráněn autorským zákonem. Veškeré komerční použití, zejména uložení v databázích, publikování a další formy využití pro obchodní účely, bez souhlasu držitele autorských práv je zakázáno.
 
Práva k ochranným známkám:
Společnost Felina GmbH je vlastníkem všech ochranných známek a log zveřejněných na svých webových stránkách.  To se nevztahuje na ochranné známky nebo loga jiných společností, které jsou použity pro informační účely v souvislosti s externí společností. Tyto ochranné známky a loga jsou majetkem příslušných společností. Použití ochranných známek a log společnosti Felina GmbH nebo jiných společností třetími stranami – a to jakýmkoli způsobem – je nepřípustné.
 
Odkazy:
Webové stránky společnosti Felina GmbH obsahují odkazy na jiné webové stránky. Před zveřejněním těchto odkazů kontrolujeme, zda tyto externí webové stránky neobsahují nezákonný obsah. Společnost Felina GmbH však nemůže mít kontrolu nad materiálem zveřejňovaným na těchto stránkách, a proto nenese odpovědnost za obsah ani strategii ochrany dat na externích webových stránkách. Společnost Felina GmbH nenese žádnou odpovědnost za obsah odkazovaných stránek. Při upozornění na nezákonný obsah provede společnost Felina GmbH šetření a v případě potřeby bude příslušný odkaz z webových stránek společnosti Felina GmbH odstraněn.
  
Ochrana dat:
Společnost Felina GmbH bude vaše data zpracovávat odpovědně. Osobní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány pouze v míře nezbytné pro poskytování našich služeb nebo pro zpracovávání dotazů a pouze v rozsahu nařízeném či povoleném podle zákonných předpisů. Kromě výše uvedeného budeme používat vaše osobní údaje pouze tehdy, pokud k tomu dáte svůj výslovný souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, například zasláním e-mailu na adresu info@felina.de s uvedením své identity. Společnost Felina GmbH bude chránit soukromí vašich dat v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a nebude tato data poskytovat třetím stranám. Osobní data budou uložena na našich vlastních serverech.
 
Kontaktní údaje:
Felina GmbH
Lange Rötterstr. 11-17
D-68167 Mannheim
Telefon: +49 / 621 / 385-0
Telefax: +49 / 621 / 34071
info@felina.de